Dünya ve insan var oldukça!

Filistin ve tüm mazlum coğrafyalarda musta’zafların arş-ı âlaya yükselen feryat ve ahlarından; önce biz müslümanlar ve sonra da tüm insanlık sorumludur ve imtihandadır. Ve bu ağır imtihan din, dil ve ırk ayırımı yapılmadan tüm insanlığı kapsamaktadır!

Zalimleri destekleyenlerle, eğlence içinde gülüp geçenlerle, mazlumların yanında olanların imtihanıdır bu!  Kalbinde zerre merhamet, vicdan ve insanlık kırıntısı taşıyanların 42 gündür yaşanan bu katliam karşısında susması ve tüm gücüyle mücadele etmemesi mümkün müdür?

Vallahi Rahman’a el açmaya, dua etmeye yüzümüz kalmadı!

Selahaddin Yusuf Eyyubi Kürdi Hz.lerinin Kudüs işgal altındayken; “Ya Rabb’i! Yenildik! Ve mağlub olduk! Tevbe ettik! Senden başka sığınağımız yok! Tüm sebepler tükendi! Sen, bize yardım etmesen helak olanlardan oluruz! İçimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme” diye dua ettiği gibi bugün biz de adeta feryat ederek, mahcubiyet içerisinde Rabb’imize sığınıyoruz.

Hiç kuşkusuz Kudüs ve insanlık tarihi bu katliamdan ve vahşetten daha da ağırlarını yaşayanların hazin olaylarıyla doludur!
Bu zulüm sadece faşist, kahpe, Siyonist ve terörist örgüt İzrail’e ait bir özellik değildir!

Bu silahlı terör belası, Şeytan ve avanelerinin tuzaklarına ve girdaplarına kapılıp Rahman’a sırtını dönenlere yapılan vahyi ikaza kulak vermeyenlere büyük bir uyarıdır! Ki Cenab-ı Hak; ‘’(Şeytan) Dedi ki: “Rabbım! Madem öyle, (Hz. Adem’e secde etmek gibi nefsime ağır gelen bir imtihana tâbi tutmakla) beni azdırmana karşılık; ben de onları (Ademoğullarını saptırmak için) Senin (İslamiyet ve) istikamet yolunun üzerinde oturup (tuzak kuracağım. Her dönemdeki en haklı ve hayırlı davanın ortasında pusu kurup duracağım).” ( Araf S.16) Ayeti Kerimesinde tuzaklarına karşı kullarını uyardığı şeytan aleyhillanenin özel intikam yemininin gereğidir!

O şeytan ki; ilk insan ve ilk Peygamber Hz. Adem (a.s ) Atamızın oğlu Kabil’e kurduğu hased/kıskançlık tuzağıyla kardeşi Habil (a.s)’i öldürtüp insanlığa karşı ilk intikam yeminini gerçekleştirmiş ve Peygamber evladına cinayet işletmiştir!

Şeytan ve askerlerinin tüm savaşlarında ana hedefleri, Allah’a kulluğu tercih eden ve zulme karşı gelen her insandır! Ve insanları bu Şeytan yollarından, izimlerinden ve zulümlerinden kurtarmak için gönderilen tüm Peygamber Efendilerimizle izinden giden muhlis âlimlerimizdir!

Mukaddes Beldeler; katlettikleri, testerelerle doğradıkları binlerce Peygamberlerin ve kazdıkları ateşlerle dolu hendeklere atılan taraftarları
müslümanların şeytanlarla mücadele alanları değil midir?

Mukaddes beldeler; Hz. İbrahim (as) atamızla Şeytan kuvvetleri komutanı Babilli Nemrud ve taraftarlarının mücadele alanı değil midir?

Ve bu Mukaddes beldeler; yeryüzünün gelmiş geçmiş en güçlü mülke ve idareye sahip Peygamber Süleyman (a.s) ve taraftarlarının Şeytan ve taraftarlarıyla mücadele meydanı değil midir?

Ve bu Mukaddes beldeler; Hz. Musa (s.a) ve taraftarlarıyla Şeytan Kuvvetleri Komutanı Firavun ve taraftarlarının mücadele alanı değil midir?

Ve bu Mukaddes beldelerin ve tüm Şehirlerin Anası Mekke-i Mükerreme Merkezli sonsuza dek Önderimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimiz ve Ümmetiyle kıyamete kadar sürecek Şeytan Kuvvetleri Komutanı Ebu Cehil ve taraftarlarının mücadele alanı değil midir?

Şeytan Kuvvetleri komutanlarından Cengiz Han ve taraftarları Moğolların İnsanlık Âlemindeki cinayetleri, katliamları, Buhara’da Bağdat’ta, Anadolu’da yaptığı kıyımlar nasıl unutulur?

Şeytan Kuvvetleri komutanlarından Hitler, Lenin, Stalin, Churchill, Mao ve taraftarlarının saldırılarıyla Birinci ve İkinci Cihan Harblerindeki Cinayetlerle yaptıkları katliamlarla öldürülen insan sayısının Dünya nüfusunun tam üçte ikisi olduğunu ne çabuk unuttuk!

Şeytan ve tuzağına düşürdüğü ABD, Çin Rusya vs.. gibi taraftarlarıyla, Allah’ın taraftarı müslümanlara ve diğer tüm mazlumlara kıyamete kadar çeşitli yol ve yöntemlerle saldırmayı ve saptırtmayı değişmez gaye edindiler ve bu emellerinden de hiç vazgeçmediler!

Bir Atom bombasıyla Japonya’da on binlerce insanı katleden, Vietnam ve Kore’de yüz binlerce insanı yok eden Şeytan ABD ve Çin ve taraftarları değil miydi? Hindistan’ı ve Afrika’yı baştan aşağı işgal edip milyonlarca insan canına kıyan İngiliz, Franız, İtalyan, Alman Şeytani Kuvvetler topluluğu değil miydi?

“Şeytan, sahte vaadlerle onları avucunun içine almış ve böylece, onlara Allah’ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın yanında yer alan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, şeytanın yanında yer alanlar, eninde sonunda hüsrana uğramaya mahkûmdurlar!” ( Mücadele S.19)

“Ey Âdemoğulları, Ben sizi (uyarıp): ‘Sakın şeytana kulluk yapmayın, (kötü ve çirkin işlere bulaşmayın,) çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır;’ diye (hatırlatıp sizden) ahit almamış mıydım “Beni ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak bana teslim olan, saygıyla bana kulluk ve ibadet edin, benim şeriatıma bağlanın, bana boyun eğin. İşte doğru, muhkem, güvenli ve mutedil yol, İslâmî hayat budur.” diye emretmedim mi? ( Yasin S.60-61) ikaz ve uyarılarına ne zamana kadar kulak tıkanacak?

Rahmani ültimatomlara karşı teyakkuz halinde olmasak bu bela ve musibetlerin artarak devam etmesinden korkuyorum! HafazanAllah!

Ya Rabb’i tevbe ettik! Affet! Kalplerimizi ve saflarımızı birleştir! Şeytan ve avanelerine karşı bize yardım et! Tuzaklarını başlarına geçir!

‘’Va’fu Annâ! Vağfirlenâ! Verhamnâ! Ente Mevlana! Fensurnâ A’lel kavm’il Kafiriyn…’’

Aminnn…

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun. Selam, sevgi ve duayla…

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.