İmanla, İnfakla ve Namazla Mi’rac Kıyamımızdır!

“Bu Elçinin (Hz. Muhammed)’in gerçek bir Peygamber olduğuna bizzat şahid olduktan ve kendilerine apaçık mûcizeler emir ve yasaklar ulaşmışken ve bu İslami gerçeklere iman ettikten sonra nankörlük edip yeniden inkâra saplanan bir toplumu Allah nasıl ve niçin doğru yola iletir?.. Hayır! Allah, böyle zâlim bir toplumu asla hidâyete iletmez! şte bunların cezası; Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lanetlerinin üzerlerine olması (İslami rahmet, nusret, bereket, izzet ve istikametten yoksun bırakılmaları şeklindedir).”

“Bunlar (dinden dönenler) onun (bu lanet ve zilletin) içinde temelli kalıcı kimselerdir. Onların azabı hafifletilmeyecek ve onlar (asla korunup) gözetilmeyeceklerdir. (Hakk’tan cayan dönek hainlere asla mühlet verilmeyecek ve merhamet edilmeyeceklerdir.)”

“Ancak bu (uyarıların) ardından (ölmeden önce pişman olup vicdanlarına uyarak); tevbe edenler, salih olarak davranıp (tekrar Hakk’a dönenler) başka. Çünkü Allah, gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir.”

(Kur’an-ı Kerim Ali İmran 186-189) İlahi ihtarının muhatabları olan, zifiri karanlıklara boğulmak istenen, zulmün afâkı sardığı bir çağdayız!!

Bu öyle bir çağ ki; emin ile hainin, sadık ile kazibin (yalancı) ve dost ile düşmanın karıştırıldığı aldatıcı ve yanıltıcı bir çağ!

Allahımızın İlke ve İnkılabı olan İslami Nizamını terk etmemizin neticesi olan Lanet (kovulma) cezası sebebiyle ilahi rahmetten, nusretten, izzetten ve bereketten mahrum bırakıldığımız lanetlik bir çağ!

İslami kıyamla sağlanan miracımızla (yükselişimizle) yeryüzünün hakimleri iken bizi yücelten değerleri terkedeli yeryüzünün mahkumları ve sürünenleri olduğumuz bir acziyet dolu çağ!

Efendimizin yol arkadaşı annemiz Hz. Hatice’nin ve sırtını dayadığı amcası Ebu Talib’in vefatıyla dilhun olup, hüzün yılı olarak ashabın andığı keder, çile, ızdırapla dolu o yılların adeta üzerimizi bir asırdır kapladığı çaresizlikle dolu himayesiz bir çağ!

Efendimizin Taif’te linç edilip taşlandığında mübarek ayaklarının kana bulanması gibi; zulme uğrayan, bombalanan, bebeleri katledilen, mabedleri yakılıp yıkılan her bir coğrafyamızın kanayıp durduğu bir çağ!

‘’Ey Muhammedim yeryüzünde herkes sana sırtını dönse! Gel! Ben ve gök ehli senin yanında’’ dercesine İsra ve Mi’rac’la manevi lütuflara, ikramlara garkedilen, Rabb’in katında teselli olan Efendimizin yolunda giden mücahid, muvahhid must’azafların elleri göklere dönmüş, gözleri semada bir asırdır
Şairin;

“Gel ey Muhammed bahardır

Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır

Hac’dan döner gibi gel

Mi’rac dan iner gibi gel

Bekliyoruz yıllardır…” dediği gibi yüz yıldır gözleri yollarda Mazlumların nusret beklediği bir çağ!

Miracımızın (Yükselişimizin) kaleleri olan Kudüs-ü Şerif, Urumçi, Bağdat, Şam, Kahire, Tahran, Tunus ve Rabat gibi Medeniyet ve Maneviyat Merkezleri bir bir nifakın, küfrün ve zulmün işgali altında inliyor!

Bu şehirlerdeki cezaevleri işkenceci İzrail ve ABD’nin Guetemala Cezaevlerindeki mazlumlara yapılan insanlık dışı işkenceleri aratmayacak şekilde mazlum mücahidlerin işkence yurtlarına dönüştürüldü!

Efendileri İzrail’in taşeronları ABD ve AB‘nin Müslüman Ülkelerin çoğunun başı bela ettikleri av köpekleri sayesinde devam eden İnsani Hak ihlallerinden bebek katliamlarına kadar toplu hicret çilelerine dönüştürüldüğü bir çağda hangi Mi’racı kutluyoruz?

Ve hangi yüzle ve hangi vicdanla kutluyoruz.

Ve neyin Mi’racını (yükselişini) kutluyoruz!

Mi’rac (yükseliş) nimeti, Önderimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizden başka hiçbir insana yani beşere nasip olmayan ve asla olmayacak olan bu galeksi alemlerindeki kutlu ve mutlu yolculuğun en büyük hediyesi Namaz; Allahımıza imanın tezahürü, teşekkürü, sevgi, saygı ve saygı duruşunun isbatıdır!

O halde batıya ve batıllara yöneliş inadını ve ısrarını bırakıp hep beraber Burak ile başlayan Mir’acın ilk istasyonu Mekke-i Mükerreme deki Kabe-i Muazzama kıblemize yönelelim ki batıldan Hakka, zilletten izzete, zulümden adalete yönelerek Mir’acımıza başlayalım!

Tek kurtuluş yolu budur! Başka bilmiyorum yol!

Yazımızı Allahımızın bizzat Resulüne ve Ümmeti bizlere vasıtasız hediye ettiği Namaz İbadeti ile beraber şu ilahi mesaj ve dualarla noktalıyoruz.

“Elçi-Resul (olan Hz. Muhammed Aleyhisselam), kendisine Rabbinden indirilene (Kur’ani hüküm ve haberlere) iman etti, mü’minler de (bunlara iman, inkiyad ve itaate karar verdi). Hepsi birden Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına ve Elçilerine inanıp (teslimiyet gösterdi). Dediler ki; “O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz (hepsinin nübüvvetine iman ve fazilet farkını kabul ederiz). İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, Senden bizi bağışlamanı (dileriz). Sonunda dönüp varışımız ancak Sanadır.” (İşte gerçek mü’minler böyle teslimiyet gösterenlerdir.)Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden (kapasitesinden) başkasını yüklemez. (Herkesin) Kazandığı (iyilikler) lehine, kazandırdıkları (veya sebep oldukları kötülükler ile, kendisine haksız şekilde kazandırılan şeyler ise) kendi aleyhinedir.

“Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya (bu Kur’an’a, akla ve vicdana dayanarak vardığımız kararlarda ve içtihatlarımızda hataen) yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutarak azarlayıp cezalandırma! Rabbimiz; (hadlerini aştıkları ve azıp şımardıkları için) bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır (sorumluluklar) yükleyip (bizi bunaltma!) Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma! Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirgeyip acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. (Sığınacak tek Makamımızsın) Kâfirler (Hak ve hakikatı gizliyen nankör zalim) topluluğuna karşı bize acilen yardım eyle! İzzet, Nusret ve muvaffakiyet verip zafere eriştir.” Amin

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mukaddes Mescid-i Aksa’mızın, Filistin’imizin, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve Mirac Gecemiz mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla...

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.