Kurbansız Bayramları özledik!

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehit ve Gazilerimize salat ve selam olsun!  

Yarın Kurban Bayram sabahından itibaren “(Ey Müslüman!) Benim namazım, kurbanım, zekât, Hacc, Oruç ve diğer tüm ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, hepimizi yaratan, yaşatan, koruyan ve yöneten âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah rızası içindir! “İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ve yönetiminde onun ortağı ve benzeri yoktur. Bana sadece bu Tevhidi İmana teslimiyet emrolundu!… de. (Enam S.16) Ayeti Kerimelerini okuyup tekbirlerle Allah’ımızın; “Rabb’ın için Namaz kıl ve Kurban kes!” (Kevser S.2) emrini yerine getireceğiz Elhamdülillah!

Hz.İbrahim (s.a) Efendimizin Allah’ımıza Sadakati ve oğlu İsmail (a.s) Efendimizin çocuk yaşta teslimiyetinin nişanesi ve tatbikatı olan ve “Allah’a yakınlaşma” manasına gelen Kurban İbadeti bir aksiyondur! Bir sadakat ve teslimiyettir.

Yakınlarımız olan “Akraba” da aynı manadadır!

Bu Kurban Bayramı’nda da Hz. Adem (a.s) Efendimizin iki oğlunun imtihanı gibi imtihandayız.

Dünyevi çıkara dayalı nefsi arzuları için Kurban kesen Kabil’in Kurbanını yakarak reddeden Allah (c.c)

Habil’in Kurbanını rızasına uygun bularak İbadetini kabul etmiştir!

Faiz, kumar vb. haramların karıştığı kurbanların sevaplarının yakılması asırlık bir büyük beladır!

Hele hele Promosyon farkı daha fazla diye Din’e ve Devlete savaş açmakla malum Tefeci Bankalarla antlaşmaya kalkan Din görevlilerinin başını çektiği çalışanların Amir ve Memurların Kurbanlıkları Kabil’in yakılan Kurbanından farkı var mıdır?!

İlk Resulümüz Hz.Adem (s.a) Efendimizin evladı Kabil’e torpil yapmayan Allah’ımız bu asrın gafil Müslümanlarına mı torpil yapacak?

Onun için yeryüzünde sene de bir gün kestiğimiz hayvanlar kadar mazlumları her gün Kurban vermeye devam ediyoruz!!

İşte Filistin, Ahıska, Kırım, Keşmir, Afganistan, Arakan, Irak, Suriye katliamları ve Kurbanları!

Libya, Etiyopya vs. Afrika Devletlerinde işgalci Fransa, İtalya vs. Zalim Devletlerin devam ettikleri susuzluktan ve açlıktan ölüme mahkûm edilmiş Kurbanları!

Zalimlerden kaçarken denizde boğulan ve cesetleri sahile vuran bebekler, gençler ve ihtiyarlar asrın emperyalistlerin Kurbanlıkları 

Haçlıların ittifakıyla başlatılan Bosna Hersek katliamındaki Kurbanlar!

Sadece Bosna Hersek Srebrenitsa’da tüm şehir halkına acımasızca yapılan Soy ve Din Kıyımına uğrayan Kurbanları!

Silahlı işgaller sonucu bombalar altında öldürülen Müslüman Mazlum Kurbanlar ve açlık ve susuzluktan ölüme mahkûm edilen Müslüman Mazlum Kurbanlar Şehit olurken Kültür Emperyalizmin Mazlum Kurbanları olan nesillerimizin hem Dünyaları hem Ukbaları (Ahiretleri) yok ediliyor!

Modanın, Fuhşun Esrarın, Eroinin, Alkolün, Kumarın bağımlısı İslam dışı rejimlerin Kurbanları gençler ise asrımızın en şansız en mazlum Kurbanları!

Ölüm ve ötesi Ahiret’ten, Cihat’tan, Namaz’dan, Oruç’tan ve İslam Medeniyetinden habersiz İmandan İslam’dan mahrum mazlum Kurbanlar, bayramlarımızın sevincini kursaklarımızda bırakmaya devam ediyor!

Silahlı ve silahsız saldırılarla Müslümanların vücutlarının, ruhlarının ve kalplerinin Kurban edilmediği Bayramları o kadar özledik ki!

Gerçek Bayramları ancak; İbrahim (a.s)‘ın Allah’ımıza sadakatine, İsmail (a.s)’ın imanı ve İslamî teslimiyetine ve ilk Kurban şehidi Habil (r.a)’in kabul olunan Kurban şuuruna döndüğümüzde Ümmet Bayramı olarak kutlayacağız.

O özlediğimiz gerçek Bayramımız da Nefislerimizin, Nesillerimizin, Ailelerimizin ve Devletimizin İslam’a teslim olduğu ve Dünya yönetiminin Siyon-Haç ittifakından teslim alındığı gün olacaktır İnşallah 

Netice:

“Bu kestiğiniz hayvanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır! Fakat asıl O’na ulaşan, sizin iyi bir kul olabilmek için gösterdiğiniz samimi gayretleriniz, yani takvanızdır. İşte böylece Allah, bu hayvanları size boyun eğdirdi ki, sizi doğru yola ilettiği için Rabb’inizi saygıyla anıp yüceltesiniz, özellikle kurban günlerinde tekbirler getirerek, O’nun sınırsız kudret ve yüceliğini hem kendinize, hem de tüm insanlığa ilân edesiniz.

O hâlde, iyilik edenleri müjdele!” (Hacc S.37) ilahi mesajında belirtilen kabul olunmuş Ümmet Bayramının gerçekleşmesini Allah’ımızdan niyaz ediyoruz.

Allah’ımız keseceğimiz Kurbanlıklarımızı Habillerin kestiği, kabul edilen Kurbanlarından eylesin.

Arife günü sabahı başlayıp, Kurban Bayramı’nın son günü İkindi ile bitecek Tekbirlerimizi İmanımızın, Aile ve Devletimizin ebedi temeli eylesin!

Müslümanların İmanını, Ahiretini, Kulluk görevlerini ve Ahlakını Kurban etmeye devam eden Şeytan ve yandaşlarının tuzakları olan Kapitalizm, Sosyalizm, Laisizm vb. Şirkin ve küfrün her nev’inden halas eylesin! Âmin 

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız ve Kurban Bayramımız mübarek olsun.