Mazlumların ahıyla imtihan olunuyoruz!

Bin yıl Hakk’ın, adaletin muhafızı ve mazluma Ana, zâlime Aslan olmuş Anadolu merkezli İslam Medeniyetinin Sancaktarı olması gereken Ülkemiz ve halkına Kral olan İslam’a İsyan âlemi hâlâ gaflet uykusundan uyanıp kendine gelebilmiş değil! Gücü ve kudretini ırkından ve servetinden zannederek kavmiyetçilik ve Karuniyyetçilik hastalığından kurtarabilmiş değil! Hâlâ hamâsi ve kalıplaşmış asırlık sloganlarının ötesine geçip Siyasi, İktisadi ve Askeri eyleme geçebilmiş değil!

Zalimlerin, mazlumlara saldırıları kesintisiz sürerken “Taraflara sükûnet ve itidal çağrısı yapıyoruz!” gibi mazlum gönülleri acıtıcı demeçlerimiz kalplerimize su serpmemektedir.

İslam’a isyan âlemi adeta “Tavşana kaç, Tazıya tut!” oyununu “Mazluma kaç, Zalime tut “şeklinde oynamaya devam ediyor!

Bugün Mısır ve Çin Zindanlarında kardeşlerimiz, Yüzlerce Filistinli yiğit, mazlum mahkûmlar Filistin askılarında zincirli bir şekilde İzrail cezaevlerinde Guatanamo’daki insanlık dışı işkenceleri bile aratmayacak şekilde Firavunî zulümleri arş-ı âlâyı titretecek şekilde yaşamaya devam ediyorlar!

Aylardır Gazze’de şimdi de mazlum Filistinlilerin sığındıkları Refah’ta tam bir İnsanlık dramının bile ötesinde büyük bir facia ve katliam yaşanırken sınır kapılarını açmaktan aciz, eksilir korkusuyla yardımlaşmaya duyarsız, hissiz, kulakları sağır, kalpleri ve vicdanları ölmüş, ölümden korkan ama ölümü önleyemeyen zulümlere seyirci bir ruhsuz mahlûkat âlemi olmuşuz!

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir!” buyuran Sevgili Önderimiz Hz. Muhammed (S.A) Efendimizin Ümmeti nerede!

Müslümanın derdini dert etmeyen onlardan değildir!” Ve “Mümin kardeşinin dertleriyle dertlenmeyen bizden değildir!” buyuran Sevgili Önderimiz Hz. Muhammed (S.A) Efendimizin Ümmeti nerede!

“Müslüman Müslümanın kardeşidir! O’na zulmetmez. O’na haksızlık yapmaz. O’nu Düşmana teslim etmez!...!” buyuran Sevgili Önderimiz Hz. Muhammed (S.A) Efendimizin Ümmeti nerede!

“Kahrolsun, kazdıkları hendeklerde masum halkı diri diri yakan zâlimler! O alevli ateşlerle dolu hendeklerde o alçak Yahudiler tutuşturdukları ateş çukurlarının başında oturmuş, Müminlere yaptıkları korkunç işkenceleri keyifle seyrediyorlardı. Ve Müslümanlara işkence etmelerinin tek sebebi, bu müminlerin, emrine uyulmaya, hükmüne boyun eğilmeye; yani hamd edilmeye lâyık mutlak otorite sahibi bir Allah’a inanmış olmalarıydı.” (Buruc S.4—8) İlahi Mesajında belirtilen takribi bin yedi yüz yıl evvel Yemen Kralı Yahudi Zunuvas’ın Hz. İsa (a.s) Efendimize İman etmiş Müslümanlara sırf Müslüman olduklarından dolayı yaptığı insanlık dışı diri diri yakarak uyguladığı işkenceyi asrımızda da uygulayan günümüz Siyonist Yahudilerinin ve Haçlı Emperyalistlerin bu zulümleri karşısında Sevgili Önderimiz Hz. Muhammed (S.A) Efendimizin Ümmeti nerede?

“(Ey Müslümanlar!) Size ne oluyor? Neden; “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı ve yöneticileri zalim olan şu memleketten çıkar. Katından bize bir dost ver. Bize katından bir yardımcı ver!” diye yalvarıp duran zayıf, zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmıyorsunuz? (Nisa S. 75) İlahi Mesajı gereği Biz İnananların görevi dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı çıkmak değil mi? Zulme uğrayanlar ister inanan ister inkâr eden olsun haklarını arayıp onları zulümden kurtarmak değil mi?

Yeter artık diyerek Mazlumların ahlarını durdurmak istiyorsak;

Ermeni soykırım çeteleri zalimlerine hadlerini bildirmek için Azerbaycan Semalarında gördüğümüz SİHA’larımızı ne zaman Filistin Semalarında göreceğiz! Ne zaman? Ba’de harâbi’l-Filistin” mi?

Ayrılıkçı isyankârlara haddini bildirmek için Libya Semalarında gördüğümüz SİHA’larımızı ve denizlerinde gördüğümüz savaş gemilerimizi Filistin’de ne zaman göreceğiz ne zaman? “Ba’de harâbi’l-Filistin” mi?

Malatya Kürecik ve diğer yerlerdeki Haydut ABD Üslerini ne zaman kapatacağız!? Ne zaman? “Ba’de harâbi’l-Filistin” mi?

İzrail ve İşbirlikçilerine Ekonomik ambargoya ne zaman başlayacağız? Ticaret Gemilerini ne zaman yasaklayacağız ne zaman! Ne Zaman İzrail Elçiliğini kapatacağız ne zaman! “Ba’de harâbi’l-Filistin”mi!

Allahımız, “Alma Mazlumun ahını çıkar aheste aheste!” gerçeğini bizzat yaygın musibetlerle acı şekilde yaşamağa devam ettiğimiz gerçeğini görüp acilen maddi ve manevi tedbirleri almayı hepimize lütfetsin!

Ve Allah’ımız  Siyon-Haç şer güçlerin “Yeni Dünya Dümeni”’ne karşı İstanbul Merkezli “İslami Yeni Dünya Düzeni”ni Tayyib Başkomutan ve sadık, hasbi ve vefakâr kadroları önderliğinde yeniden inşa mücadelemizde yar ve yardımcımız olsun! Amiin.

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mukaddes Mescid-i Aksa’mızın, Filistin’imizin, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.  

Selam, sevgi ve duayla... 

1922 yılında Rize'den İzmit'e göç eden eski Karamürsel Müftüsü Ali Efendi'nin (r.a.) oğlu Şevki Yılmaz; 1955`de İzmit`te doğdu. İlkokulu 1967`de İzmit`te bitirdi. 1973 yılında İzmit İmam-Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Derince Lisesi`ni de dışardan bitirdi. 1974 yılında MSP-CHP koalisyonunda, Adalet Bakanlığı Özel kalemi olarak görev yaptı. Şevki Yılmaz, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü`nden 1980 yılında mezun oldu. Fakülte yıllarında Kartal Müftülüğünde Murakıp olarak memuriyet hayatına devam etti.